Voorwaarden Tennisreizen

Algemeen
Indien u een tennisreis bij ons boekt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de Tennisjuf tennisreizen . Wij gaan er vanuit dat u alle voor uw reis relevante informatie op onze website hebt gelezen . Het aanbod van Tennisjuf tennisreizen is vrijblijvend en kan zo nodig door Tennisjuf Tennisreizen worden herroepen . Onze voorwaarden worden toegevoegd bij de bevestiging die u van ons ontvangt bij uw inschrijving. 
 
Totstandkoming reisovereenkomst;
Op het moment dat u via het boekingsformulier, email of whats app bericht de voor de boeking benodigde gegevens heeft doorgegeven, beschouwen wij dit als een definitieve boeking . U bent op dat moment akkoord gegaan met onze voorwaarden en ontvangt van ons een bevestiging per email. Bij wijzigingen of annuleringen worden onze voorwaarden gehanteerd. Ook een boeking op aanvraag geldt na bevestiging door als een definitieve boeking. 
Het kan voorkomen dat geen bevestiging heeft ontvangen . Waarschijnlijk is dan het mailadres niet correct ingevuld. Kijkt u ook in uw spambox. De boeking is ook in dit geval bindend. Als u geen bevestiging binnen een dag hebt ontvangen , neemt u dan contact met ons op zodat wij de bevestiging nog een keer kunnen sturen naar u. 
 
Inhoud tennisreis
Bij de tennisreis zit inbegrepen de accommodatie , ontbijt en diner elke dag, tennisprogramma. 
De reis naar Castel du Luberon is op eigen kosten en eigen vervoer. 
 
Reissom en betalingstermijnen
De gepubliceerde reissom geldt per persoon.
 
Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een bedrag ( aanbetaling ) binnen 5 dagen na de bevestiging overgemaakt zijn ( 35%)
Het restant van de reissom moet uiterlijk 9 weken voor vertrek in ons bezit zijn. 
Bij niet-tijdige betaling kan na sommatie en het verstrijken van de in de sommatie gestelde termijn, de reisovereenkomst door ons met onmiddelijke ingang worden opgezegd. 
De reiziger die namens medereizigers een reisovereenkomst aangaat is verantwoordelijk voor de betaling van de gehele reissom. Er kunnen kosten in rekening gebracht worden indien de reiziger de boeking wijzigt. 
 
De reisbescheiden en reisdocumenten
U dient in bezit te zijn van de benodigde documenten bijvoorbeeld een geldig identiteitsbewijs. 
De reisbescheiden zullen uiterlijk 8 dagen voor vertrek in uw bezit zijn. Wanneer men geen reisbescheiden heeft ontvangen  dan is het de verantwoordelijkheid van de reiziger om contact met ons op te nemen.
 
Privacy
Voor het boeken van de reis hebben wij uw gegevens nodig . Uw gegevens worden door ons met zorg behandeld en niet aan derden doorgegeven .
 
Omboeken reis
U hebt de mogelijkheid om uw reis om te boeken . Er is sprake van een omgeboekte reis als u de nieuwe factuur hebt ontvangen met de gegevens van de nieuwe reis. De omgeboekte reis is bindend op het moment dat wij geen schriftelijke reactie hebben ontvangen binnen 8 dagen  na het versturen van de nieuwe factuur.
De nieuwe factuur is na 8 dagen automatisch bindend en kan niet meer kosteloos worden gewijzigd /geannuleerd.
 
Annulering
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis - of annuleringsverzekering. 
Indien de reisovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende kosten in rekening gebracht;
  • Tot 2 maanden voor vertrek geen annuleringskosten
  • 2 maanden tot 45 dagen voor vertrek : 10% van het totaalbedrag
  • 45-30 dagen voor vertrek : 50% van het totaalbedrag
  • 30-7 dagen voor vertrek : 80% van het totaalbedrag
  • minder dan 7 dagen voor vertrek : 100% van het totaalbedrag
Voor een omgeboekte reis liggen bovengenoemde percentages voor vertrek 10% hoger.
 
Het kan zijn dat door onvoorziene omstandigheden een reis niet door kan gaan bijvoorbeeld ; pandemie. Wij doen er bij zulke omstandigheden alles aan om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden . 
 
Programma
Tijdens de tennisreis krijgt u op de trainingsdagen les van gelicenseerde  tennisleraren . De exacte trainingsuren zijn onder voorbehoud van weersomstandigheden .
 
Aansprakelijkheid
Wij zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schades die zich tijdens de duur van de reis voordoen aan de reiziger zelf, of diens eigendommen , tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet aan onze kant.
 
Voucher
Een voucher is niet inwisselbaar voor geld. Deze voucher is ook niet overdraagbaar , tenzij anders met ons is overeengekomen.
 
Wij doen er alles aan om u een geweldige reis te bieden. Mocht u opmerkingen, complimenten of klachten  hebben kunt u mailen naar: patricia@tennisjuf.nl
 

Betalingsvoorwaarden

De factuur ontvangt u na bevestiging en deze benoemt de uiterste betaaldatum.