Tarieven

Lestarieven¹ per persoon, zomertraining 2023 (18 lessen)

 

    Pupillen**
(jonger dan 12)
Junioren**
(12 - 17 jaar)
Senioren
(17 en ouder)
6 personen 60 minuten les* €156,00 €126,00 n.v.t.
5 personen 60 minuten les* €187,20 €157,20 n.v.t.
4 personen 60 minuten les* €234,00 €204,00 €234,00
3 personen 60 minuten les*     €312,00
3 personen 30 minuten les €156,00 €126,00 n.v.t.
2 personen 60 minuten les*     €468,00
2 personen 30 minuten les €234,00 €204,00 €234,00
1 persoon 60 minuten les*     €936,00
1 persoon 30 minuten les     €468,00

 

* Een lesuur duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten inspeeltijd en 50 minuten training. De 10 minuten inspeeltijd mag de trainer als pauze gebruiken.
** Pupillen & junioren ontvangen van de club een lessubsidie ter grootte van € 30,00 voor de gehele lescyclus. Bij latere instroming is de lessubsidie naar rato van het aantal nog te volgen lessen.

Lestarieven technieklessen per persoon (4 lessen)

4 personen €   52,00
2 personen € 104,00

¹Onder voorbehoud van typefouten